پژوهشکده علوم و فناوری نانو در هفتمین جشنواره نانو که در تاریخ 14 تا 17 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، با ارائه محصولات و دستاوردهای مرتبط با فن آوری نانو حضور یافت. برخی از دستاوردها و محصولات ارائه شده شامل موارد زیر است: گرافن، اکسید گرافن، شبکه گرافت سه بعدی، بتن نانوفن آوری شده، حسگرهای نانو ساختاری تشخیص فساد مواد غذایی، نانو جوهر و نانو خمیر هادی بر پایه نانوساختارهای طلا، ماجول سلول خورشیدی نانوساختار و ادوات مشخصه یابی سلول های خورشیدی. علاوه بر آن طرح داربست کامپوزیتی استخوان در غرفه ایده های نوآورانه توسط خانم دکتر تمجید ارائه شد.

 

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125