کلاس ایمنی پژوهشکده علوم و فناوری نانو که هر ساله در محل پژوهشکده نانو واقع در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد، امسال در تاریخ شنبه 07/06/1394 برگزار شد. این کلاسها که توسط مدرسان خانم دکتر هاتمی و خانم دکتر دولابی اداره شد، اشاره به مضمون رعایت اصول ایمنی در محیط های آزمایشگاهی و هنگام کار با مواد نانوساختار را داشت. دوره آموزشی آتش نشانی و اصول اطفا حریق به صورت عملی و تئوری همزمان برگزار شد. این کلاسها که با ماهیت کمک به پژوهشگران برای رعایت اصول اولیه مراقبت در آزمایشگاهها و با شعار "مراقبت فردی" برگزار شد، میزبان پژوهشگران از گروه های مختلف دانشگاه بود. آزمون کتبی این کلاسها متعاقبا در روز چهارشنبه 11/06/1394 برگزار گردید.

 

 

 

 

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125