پروفسور مصطفی السید از مؤسسه‌ی فناوری جورجیاتک، از پیشگامان علوم نانو، میهمان پژوهشکده‌ی علوم و فناوری نانوی دانشگاه صنعتی شریف بود. در این بازدید ایشان با فعالیت‌های دانشجویان و آخرین دستاوردهای آن‌ها در شاخه‌های مختلف علوم نانو آشنا شد.

 

 

 

 

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125