این تفاهم نامه با هدف کمک به امر توسعه فناوری های نوین از طریق بسط، توسعه و تعمیق همکاری های علمی، پژوهشی و فناوری بین دانشگاه اصفهان-پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی به نمایندگی جناب آقای دکتر سید مهدی ابطحی معاون پژوهش و فناوری داشنگاه و سرکار خانک صبیحه سلمانیان زاده ریاست پژوهشکده زیست فناوری  دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی شریف به نمایندگی آقای دکتر مسعود تجریشی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و سرکار خانم دکتر اعظم ایرجی زاد رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو منعقد شد. موضع این تفاهم نامه بر پایه استفاده بهینه و موثر از ظرفیت های پژوهش و فناوری و مهنسی در انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی فناوری های برتر و نوین است.  

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125