خانم دکتر گلناز صدوقی، فارغ التحصیل پژوهشکده علوم و فناوری نانو که به عنوان محقق پسادکتری در دانشکده فیزیک دانشگاه آکسفورد در گروه پرفسور اسنیت مشغول پژوهش هستند موفق شدند مقاله ای را در ژورنال Science به چاپ برسانند. در این تحقیق آنها با ساخت ماده پروسکایت جدید توانستند بر چالش عدم پایداری سلول های خورشیدی پروسکایتی را فائق آیند. با بهره گیری از این ترکیب [HC(NH2)2]0.83Cs0.17Pb(I0.6Br0.4)3بیشینه بازده 17 درصد از سلول های خورشیدی حاصل شد. همچنین با ترکیب این نوع سلول با سلول خورشیدی سیلیکونی 19 درصدی سلول های خورشیدی دوپشته 4 ترمینالی ساخته شد و قابلیت دستیابی به سلول های خورشیدی سیلیکونی/پروسکایتی با بازدهی بیشتر از 25 درصد بررسی شد.

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125