مقاله دانشجویان پژوهشکده علوم وفناوری نانو جناب آقای دکتر یوسف تمثیلیان و سرکار خانم دکتر معصوم شبان به همراه تیم اساتید راهنما 

Prof. Ahmad Ramazani , Prof. Shahab Ayatollahi, Prof. Jose C. de la Cal, Prof. James J. Sheng and Dr. Radmila Tomovska

 به عنوان جلد ژورنال Energy Technology در جلد 4 (9) انتخاب شد.

You have free access to this content

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125