دفاع از رساله دکتری

 

طراحی و ساخت زیست حسگرهای میکروفلوئیدیکی بر پایه داربست­های نانولیفی اصلاح شده به منظور شناسایی بیومارکرهای بیماری

ارائه دهنده: متین محمودی فرد

اساتید راهنما: دکتر منوچهر وثوقی، دکتر مسعود سلیمانی، دکتر سارا صعودی

         زمان: چهارشنبه، 14/04/1396                ساعت: 15              مکان: سالن کنفرانس پژوهشکده نانو

 

چکیده: قرارگیری اجزای شناسایی مولکولی یعنی آنتی­بادی­ها، اپتامرها، پپتیدها، لیپوساکاریدها و غیره درون غشاهای نانولیفی الکتروریسی شده، دریچه­ای نوین به سوی توسعه­ی ابزارآلات حسگری با دقت بالاتر و کوچک­تر را فراهم نموده است. آنتی­بادی و آنتی­ژن­ مهمترین نشانگرهای زیستی می باشند که مقادیر آن­ها با وضعیت بیماری و روند درمان تغییر می کند. بنابراین تعیین مقدار دقیق آن ها می تواند به تشخیص و درمان زودهنگام بیماری کمک شایانی می نماید. از اینرو در پژوهش حاضر تلاش شده است که، اصول طراحی و ساخت زیست­حسگرهای میکروفلوئیدیکی برپایه­ی غشاهای نانولیفی اصلاح شده ارائه گردد. نتایج نشان داد با تثبیت کووالانسی پروتئین ها بروی غشاهای نانولیفی بارگزاری شده در سیستم میکروفلوئیدیک به کمک کراس لینکر حساسیت زیست حسگر طراحی شده به شدت افزایش خواهد یافت.