هفتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها با حضور بیش از 600 نفر از محققین داخلی و خارجی در این حوزه توسط پژوهشکده علوم و فناوری نانو در تاریخ 8 لغایت 10 اسفند ماه در تهران برگزار شد. در این کنفرانس سه روزه بیش از 570 مقاله ارائه شد که در این میان 53 مقاله به صورت شفاهی و 520 مقاله به صورت پوستر ارائه شد. 
در این کنفرانس 50 چکیده توسط محققان خارج از کشور سابمیت شد که در شکل زیر تابع توزیع جغرافیایی این محققان نشان داده شده است. همچنین حدود 10 مقاله توسط محققان ایرانی خارج از کشور ارائه شد.

 

 مقالات در حوزه های مختلف علوم و فناوری نانو به صورت شفاهی و پوستر ارائه شد که توزیع موضوعی ارائه ها در شکل زیر نشان داده شده است.

 

در این کنفرانس 7 محقق برجسته بین المللی به عنوان سخنران plenary و 9 محقق به عنوان مدعو سخنرانی کردند.

 

Dr. Maria Victoria Martinez Huerta

Institute of Catalysis and Petrochemistry (ICP) of Spanish Council for Scientific Research(CSIC), Spain

 

Dr. Zahra Jamshidi

Chemistry and Chemical Engineering Research Center, Iran

 

Dr. M. Olga Guerrero-Perez

Malaga University, Spain

 

Professor Alimorad Rashidi

Research Institute of Petroleum industry(ripi), Iran

 

Prof. M. Ramezani

Department of Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

 

Dr. Ali Esfandiar

Sharif University of Technology, Iran

 

Professor Mir Fazlollah Mousavi

TarbiatModares University; Visiting Professor, UCLA

Professor Akbar Babaluo

Sahand University of Technology, Iran

 

Prof. Fatma YÜKSEL

Gebze Technical University, Department of Chemistry, Turkey