اولین کنفرانس و کارگاه یکروزه محاسبات نانوساختارها (CCNS2018)در دانشگاه صنعتی شریف و به همت پژوهشکده علوم و فناوری نانو با هدف ایجاد فرصت تعامل محققان وپژوهشگران ایرانی در حوزه محاسبات نانوساختاری،روز پنج شنبه 14 تیرماه1397 (‏ 5 جولای2018‏) و با استقبال مناسب شرکت­ کنندگان با موفقیت برگزار ‏شد‎.‎‏ دبیر این کنفرانس جناب آقای دکتر مسعود آریان پور بود.

‎‎فراهم کردن فرصتی مناسب برای معرفی پیشرفت‌های جدید، ‏بررسی چالش‌های پیشرو درعرصه نانوساختارها و تقویت همکاری بین محققان درزمینه فناوری نانو ازجمله اهداف برگزاری این کنفرانس است‎.‎

‎در این کنفرانس شش سخنرانی 45 دقیقه­ای توسط اساتید و پژوهشگران فعال در حوزه محاسبات نانو ساختاری با موضوعات ذیل ارائه شد:

  • “Mechanical Behavior Analysis of Metal-based Nanocomposites via MD Simulations: Fundamentals, Concepts, and Underlying Mechanisms” Dr. A. Montazeri
  • “Microkinetic Modeling of Catalytic Reactions using In-situ DRIFTS Technique: Sulfur Species Interactions with a Pt/Al2O3 Catalyst” Dr. T. Hamzelouyan
  • “Effect of Electromagnetic Radiation on Neural and Pancreatic Cells Physiology; A computational Modeling Approach” Dr. P. Sasanpour
  • “Pseudoscalar Superconductivity in Three-dimensional Dirac Matter” Dr. A. Jafari
  • “Multi-scale Methods for Evaluating the Behavior and Properties of Nanobiostructures”Dr. O. Bavi
  • “Applications of Molecular Dynamics in Modeling Various Systems” Dr. M. Lavasani

 

همچنیین دو کارگاه 150 دقیقه ای در حاشیه این کنفرانسبا استقبال بسیار خوب شرکت کنندگان برگزار شد که موضوعات آن به شرح ذیل بود:

“Molecular Dynamics Simulations with LAMMPS”  Dr. M. Lavasani

“Quantum Calculations using Quantum ESPRESSO”Dr. M. Aryanpour

در این رویداد 11 عنوان مقاله نیز پس از داوری به صورت پوستر نمایش داده شد و در یک جلسه 45 دقیقه ای بحث و تبادل نظر پیرامون آنها صورت گرفت. تعداد شرکت کنندگان حاضر حدود 40 نفر بود که با توجه به اینکه این دوره اولین دوره برگزاری این رویداد بود تعداد مناسبی است. بسیاری از شرکت­کنندگان از شرایط برگزاری و تعداد کم شرکت کنندگان ابراز رضایت نمودند چرا که فرصت بیشتر و بهتری برای بحث و گفتگوهای علمی برای ایشان فراهم شد.

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125