سخنرانی و کارگاه یکروزه پرینت سه بعدی و مهندسی بافت در تاریخ 27 تیرماه به همت پژوهشکده علوم و فناوری نانو  با حضور بیش از 70 نفر از محققان علاقه مند در این حوزه برگزار شد. در این کارگاه خانم دکتر لعبت طیبی، استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه Marquette آمریکا در ابتدا پیرامون روش های نوین نظیر پرینت سه بعدی و میکروفلوئیدیک برای استفاده از مواد زیستی برای تولید سازه های زیستی در دندانپزشکی و پزشکی سخنرانی کردند و آخرین دستاوردهای گروه تحقیقاتی خویش را توضیح دادند. در ادامه کارگاه پرینت سه بعدی با ارائه مقدمه ای  بر مهندسی بافت و انواع مختلف مهندسی بافت نرم و سخت برگزار شد و نمونه های ساخته شده ارائه شد. در انتها محققان شرکت امید آفرینان مهندسی آینده از شرکت های دانش بنیان دانشگاه شریف آخرین محصولات تولید شده در زمینه پرینترهای زیستی را ارائه کردند.