اطلاعیه

 

ساعات فعالیت پژوهشکده علوم و فناوری نانو در ماه مبارک رمضان

 

 

ساعات فعالیت پژوهشکده علوم و فناوری نانو در ماه مبارک رمضان

از تاریخ 17/2/98 الی 13/3/98  از ساعت 8 صبح الی 15 بعدازظهر می باشد

در روز 8 خرداد از ساعت 10 الی 15

از تاریخ 17/2/98 الی 13/3/98  از ساعت 8 صبح الی 15 بعدازظهر می باشد

در روز 8 خرداد از ساعت 10 الی 15

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125