تاریخ به روزرسانی: 1399/06/05

            اعظم   ایرجی زاد

            رئیس پژوهشکده

            تخصص: فیزیک سطح، لایه های نازک و نانو ساختارها

            استاد دانشکده فیزیک

            شماره تماس: 66164513

            پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

            وبگاه: http://sina.sharif.edu/~iraji/


 

            محمد مهدی   احدیان

            معاون آموزشی پژوهشکده

            تخصص: فيزيک سطح، سنجش در مقياس نانو

            استادیار پژوهشکده علوم و فناوری نانو

            شماره تماس: 66164120

            پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

            وبگاه: http://sharif.edu/~ahadian


 

           راحله   محمدپور

           تخصص: نانوفیزیک، سلولهای خورشیدی

           معاون پژوهشیپژوهشکده

          دانشیار پژوهشکده علوم و فناوری نانو 

          شماره تماس: 66164121

          پست الکترونیکی: mohammadpour@sharif.edu

           وبگاه: http://sina.sharif.edu/~mohammadpour/

   


             نیما   تقوی نیا 

           تخصص: نانو فیزیک، سلول های خورشیدی نانوساختار، 

        استاد دانشکده فیزیک 

           شماره تماس: 66164570

           پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

           وبگاه: http://sharif.edu/~taghavinia/

  


            عبدالرضا   سیم چی

           تخصص: مواد نانوساختاری، نانو پودرها، نانو کامپوزیت ها

           استاد دانشکده مهندسی و علم مواد 

           شماره تماس: 66165261

           پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

           وبگاه: http://sina.sharif.edu/~simchi/

 


 

            سعید شاهرخیان

            تخصص: تحلیل الکترو شيمیايی

            استاد دانشکده شیمی 

            شماره تماس: 66165359

           پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

           وبگاه: http://ch.sharif.edu/~chinfo/shahrokhianh.htm

 


 

           محمد   قربانی

           تخصص: پوششهای نانو متريک و نانو ساختارها

           استاد دانشکده مهندسی و علم مواد 

           شماره تماس: 66165119

           پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

           وبگاه: http://sharif.edu/~ghorbani/ 

 


 

          رضا   نقدآبادی

          تخصص: محاسبات نانومکانیکی، مدل رفتاری نانوساختاری

          استاد دانشكده مهندسی مكانیك 

          شماره تماس: 66165546

          پست الکترونیکی:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

          وبگاهhttp://sharif.edu/~naghdabd/

 


 

           منوچهر وثوقی

           تخصص: نانو بیو تکنولوژی

           استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت 

           شماره تماس: 66164104- 66165418

           پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

           وبگاهhttp://sharif.edu/~vosoughi/

  


 

           اسدالله کلانتریان

           تخصص: نانوالکترونیک، ادوات میکرو و نانومقیاس

           استادیار پژوهشکده علوم و فناوری نانو

           شماره تماس: 66164124

           پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

           وبگاهhttp://sharif.ir/~kalantarian/