(آخرین تاریخ به روزرسانی -24 مهر 1400)

 

 


 دانشجویان ورودی سال 1392 


 

امیر دارستانی

عنوان پروژه: ساخت و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوزیست کامپوزیتهای پلیمر طبیعی حاوی گرافن و نانوذرات فلزی جهت ترمیم اعصاب محیطی

 استاد راهنما: دکتر رمضانی- دکتر مشایخان- دکتر شاملو

فایل رزومه علمی

روح الله خسروشاهی

عنوان پروژه: زینتر ترموشیمیایی دماپایین لایه جاذب در سلولهای خورشیدی لایه نازک پایه کالگوژن

 استاد راهنما: دکتر تقوی نیا- دکتر باقرزاده

فایل رزومه علمی

 

 

 


 دانشجویان ورودی سال 1393 


 

 

شادی رهنما

عنوان پروژه: خودساختار پذیری نانو قفس های پروتئینی در وزیکل

 استاد راهنما: دکتر اجتهادی - دکتر وثوقی

فایل رزومه علمی

 

آرش رمدانی

عنوان پروژه: سامانه ترانوستیک هدفمند بر پایه لیپوزوم های حامل نقاط کوانتومی گرافن و نانو ذرات حاوی دارو به منظور درمان و پایش سرطان سینه

 استاد راهنما: دکتر سیم چی- دکتر سبزواری

فایل رزومه علمی

 


دانشجویان ورودی سال 1394 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

سجاد محمودپور قمصر

عنوان پروژه: ساخت مینی ماژولهای خورشیدی پروسکایتی به روش لایه نشانی با قالب شکافدار

 استاد راهنما: دکتر تقوی نیا- دکتر محمدپور

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عطیه حسینی

عنوان پروژه: بررسی نقش غلظت کلسترول در غشاء سلولهای سرطانی در مقاومت در برابر نانوداروها

 استاد راهنما: دکتر اجتهادی- دکتر محمودی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

مریم حیدری

عنوان پروژه: 

 استاد راهنما: دکتر تقوی نیا- دکتر مهدوی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

سعید حسن نیا

عنوان پروژه: کاهش محتوی ترکیبات گوگردی موجود در خورک مدل محصولات نفتی با استفاده از فرایند اکسایشی در حضور نانوکاتالیست های W-MO بر پایه ساختارهای کربنی

 استاد راهنما: دکتر کاظمینی- دکتر رشیدی -دکتر حجار

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعید معینی

عنوان پروژه: ساخت و ارزیابی نانوساختارهای هیبریدی بر پایه گرافن حفره دار برای کاربرد باتری لیتیومی

 استاد راهنما: دکتر رمضانی- دکتر صدرنژاد

فایل رزومه علمی

 

 

 


 دانشجویان ورودی سال 1395 


 

 

 

 

 

 

 

 

مهدی برجسته

عنوان پروژه: مطالعه برون تنی و رهایش دارو از چارچوب فلز- آلی (MOF) برای دارورسانی سرطان ملانوما

 استاد راهنما: دکتر وثوقی - دکتر باقرزاده - دکتر هوشنگ باقری

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

آناهیتا دانشور

عنوان پروژه: سنتز و مشخصه یابی محمل هیدروژلی حساس به دما با قابلیت کاربرد در مهندسی بافت استخوان

 استاد راهنما: دکتر وثوقی - دکتر فرخی - دکتر بنکدار - دکتر زرین تاج

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

درسا موسوی

عنوان پروژه: تهیه و کاربرد نانوکامپوزیت های بر پایه گرافن آلائیده شده با نیتروژن و اکسیدهای فلزات واسطه در آزاد سازی الکتروشیمایی اکسیژن

 استاد راهنما: دکتر شاهرخیان - دکتر ایرجی زاد

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

الهام گل افشان

عنوان پروژه: طراحی، ساخت و ارزیابی داربست های الکترواکتیو بر پایه گرافن سه بعدی متخلخل و پلیمرهای پیزو الکتریک به منظور کاربرد در مهندسی بافت نرم

 استاد راهنما: دکتر سیم چی - دکتر شکرگزار - دکتر مشایخان

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 محمد امیری

عنوان پروژه: ساخت و ارزیابی نانوحامل های نوین بر پایه پلی اتیلن ایمین برای رسانش ژن

 استاد راهنما: دکتر شجاعی - دکتر کریمی - دکتر مشایخان

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

مائده سیمایی

عنوان پروژه: مطالعه ساختارهای هیبریدی برپایه نانو مواد دوبعدی جاذب امواج الکترومغناطیس به منظور کاربرد در تولید بخار خورشیدی

 استاد راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر اسفندیار

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

رویا لطفی

عنوان پروژه: توسعه و ارزیابی کامپوزیت هیدروژلی حاوی نانوساختارهای دو بعدی به عنوان جوهرهای زیستی در چاپ سه بعدی زیستی و مهندسی بافت

 استاد راهنما: دکتر سیم چی - دکتر پورجوادی - دکتر تمجید

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

مرضیه سلیمی

عنوان پروژه: به کارگیری کالکوژن های فلزات واسطه در هایپرترمیای سیال مغناطیسی به منظور تشخیص و درمان سرطان

 استاد راهنما: دکتر وثوقی - دکتر شکرگزار - دکتر دلاوری 

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

زهره ریاحی

عنوان پروژه: کنترل اتمسفر از طریق بکارگیری نانوساختارهای اصلاح شده در فیلم های پلی اتیلنی نانوکامپوزیتی برای کاربرد بسته بندی

 استاد راهنما: دکتر رضا باقری - دکتر پیرچراغی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

مرضیه سادات حسینی

عنوان پروژه: سامانه بیوحسگر QCM جهت تشخیص سلول

 استاد راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر وثوقی - دکتر زینلی

فایل رزومه علمی

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                        دانشجویان ورودی سال1396

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

غزاله اصغری سرابی

عنوان پروژه: طراحی و اصلاح ساختار نانومیله های ZnO/نانوفیبر پلیمری برای تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده های آلی و تولید همزمان هیدروژن

 استاد راهنما: دکتر مشفق- دکتر باقری- دکتر صمدی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سید محسن موسوی میرکلایی

عنوان پروژه: بررسی فرآیند نمکزدایی از آب به روش نانوفیلتراسیون غشایی مکسینی با استفاده از شبیه سازی دینامیک

 استاد راهنما: دکتر نجات- دکتر موسوی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

پوریا امینی زاده

عنوان پروژه: افزایش مقاومت خوردگی فولاد کربنی با استفاده از نانوکپسول های کرویکربنی حاوی بازدارنده مرکاپتوبنزوایمیدازول و متصل شده به پلی آنیلین دوپ شده با نمک آمونیوم نیترات سریم

 استاد راهنما: دکتر رمضانی- دکتر قربانی

فایل رزومه علمی
 

 

 

 

 

 

 

محمدحسن فرجی مطلق

عنوان پروژه: نمکزدایی آب به روش یونزدایی خازنی با استفاده از الکترودهای نانوساختاری کربن-فسفر

 استاد راهنما: دکتر احدیان- دکتر اسفندیار

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

شیما تاج احمدی

عنوان پروژه: طراحی، ساخت و مشخصه یابی چارچوب های فلز-آلی حامل دارو جهت ارزیابی در مدل بیماری آلزایمر

 استاد راهنما: دکتر شاملو- دکتر شجاعی- دکتر شریف زاده

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

گل ارا کفیلی

عنوان پروژه: چاپ زیستی سه بعدی نانوکامپوزیت برپایه پرده آمنیون برای کاربرد مهندسی بافت: بررسی خواص رئولوژیکی، مکانیکی و زیستی

 استاد راهنما: دکتر سیم چی- دکتر تمجید شبستری

فایل رزومه علمی

 

 

 

حناء زهرا شمسی

عنوان پروژه: 

 استاد راهنما:

فایل رزومه علمی

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                        دانشجویان ورودی سال1397

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 محمد نیکخو

فایل رزومه علمی

 

عباس بهمنی

فایل رزومه علمی

 

نیما محمدبیگی

فایل رزومه علمی

 

هاله خوش نظر

فایل رزومه علمی

 

علی میرسپاه

فایل رزومه علمی

 

مهرنوش رفیعی

فایل رزومه علمی

 

 

 

فهیمه زمانپور

فایل رزومه علمی

 

 

 

صباح نازلی

فایل رزومه علمی

 

 

مهران واعظی

فایل رزومه علمی

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                        دانشجویان ورودی سال1398

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

محمد همایون

فایل رزومه علمی

الهام خضرلو

فایل رزومه علمی

 

مهسا حسنی مرند

فایل رزومه علمی

 

سحر گونه فراهانی

فایل رزومه علمی

زهرا رزاقی

فایل رزومه علمی

 

رضا غیور نجف آبادی

فایل رزومه علمی

 

زهرا محمودیان بیدگلی

فایل رزومه علمی

 

سپهر سمیعی اصفهانی

فایل رزومه علمی

 

محمد سعید رجب زاده

فایل رزومه علمی

 

مریم نیک صفت

فایل رزومه علمی

   

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                        دانشجویان ورودی سال1399

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

نهال گودرزی

فایل رزومه علمی

محمد فرهادپور

فایل رزومه علمی

 

احمد سرائی

فایل رزومه علمی

 

فاطمه بگری

فایل رزومه علمی

 

الهام فراهانی

فایل رزومه علمی

 

سیما نعمتی پور

فایل رزومه علمی

فریبرز نعمتی

فایل رزومه علمی

 

فرشته محرم زاده

فایل رزومه علمی

 

شهاب احمدی

فایل رزومه علمی

مهسا حیدری

فایل رزومه علمی

 

میرمهدی ذکاوت

فایل رزومه علمی

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                        دانشجویان ورودی سال1400

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

عارفه هادی زاده

فایل رزومه علمی

 

کاوه علیزاده

فایل رزومه علمی

 

مهدی افشاری

فایل رزومه علمی

 

صدیقه آقایاری

فایل رزومه علمی

 

محمد اصغری

فایل رزومه علمی