(تاریخ به روزرسانی:تاریخ به روز رسانی: 3 بهمن 1397)

تعداد کل فارغ التحصیلان پژوهشکده علوم و فناوری نانو در مقطع دکتری 45 نفر است که از این میان 19 نفر هیات علمی داخلی، 12 نفر پسادکتری داخلی و 11 نفر محقق خارج از کشور هستند. 

 

فارغ التحصیلان سال 1388


علی اکبر   آشکاران 

عنوان پایان نامه:
ساخت نانو ذرات به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع و مشخصه یابی آنها       

تاریخ دفاع:
31 شهریور 1388      

محل اشتغال:
استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه مازندران- پسادکتری هاروارد

پست الکترونیک:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وبگاه: http://umz.ac.ir/CV/staff_profiles/fa/311/Ali_Akbar_Ashkarran

 

 


  مرتضی   محمودی

  عنوان پایان نامه:
سنتز، شناسایی و اصلاح سطح نانو ذرات اکسید آهن با کاربرد زیستی

  تاریخ دفاع:
16 آبان 1388

  محل اشتغال:
استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، استادیار Harvard Medical School

                      Visiting Sch., Stanford School of Medicine

  وبگاه: www.biospion.com

                                                پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


 فارغ التحصیلان سال 1389حسین اصغری شیوایی

عنوان پایان نامه: مطالعه سینتیک تبلور در مواد مغناطیسی نرم نانو بلورین از نوع فایمنت      

تاریخ دفاع: 15  تیر 1389    

محل اشتغال: استادیار دانشگاه صنعتی شریف پردیس کیش 

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  

 


الهام قدیری

عنوان پایان نامه:
فیبرهای نانوساختار تیتانیوم دی اکسید فعال در ناحیه مرئی برای حذف آلاینده ها در صنعت نفت و سلولهای فتوولتایی رنگدانه ای / نیم رسانا

تاریخ دفاع:
16 تیر 1389

محل اشتغال:
 استادیار Wake Forest University
پست الکترونیک:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


  راحله محمدپور

 عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه یابی آرایه های منظم نانولوله ای اکسید تیتانیوم جهت استفاده در سلولهای خورشیدی

 تاریخ دفاع: 27 تیر 1389   

 محل اشتغال: دانشیار پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف

 وبگاه: http://sina.sharif.edu/~mohammadpour/

 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


 

  عباس منتظری هدش

  عنوان پایان نامه: بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیتهای پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی با استفاده از روشهای مدلسازی چند مقیاسی            

  تاریخ دفاع: 24 مرداد 1389   

  محل اشتغال: دانشیار دانشکده مواد دانشگاه خواجه نصیر طوسی محقق پژوهشگاه دانش های بنیادی

  وبگاه: http://wp.kntu.ac.ir/a_montazeri/                                              

  پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


            پژمان ساسانپور

            عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت سیستم نانوفوتونیکی تحریک میدان نزدیک جهت طیف سنجی نمونه های بیولوژیک          

            تاریخ دفاع: 16 شهریور 1389   

            محل اشتغال: دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی محقق پژوهشگاه دانش های بنیادی         

           وبگاه : http://www.ipm.ac.ir/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP1300091                                                     

            پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


             لادن   پهلوانی

              عنوان پایان نامه: بررسی خواص الاستیک وابسته به سایز اجسام فوق کوچک در معرض اینکلوژنها یا ناهمگنیهای نانومتری             

             تاریخ دفاع: 29 آذر 1389   

            محل اشتغال: پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه Ecole Nationale des Ponts et Chaussées فرانسه       

             پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


              رقیه   قاسم پور 

              عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه یابی لایه های حساس بر پایه نانوساختارهای هیبریدی CNT/WO3 و مطالعه خواص حسگر گاز هیدروژن توسط آنها

             تاریخ دفاع: 3 بهن 1389   

             محل اشتغال: استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

             وبگاه: https://rtis.ut.ac.ir/cv/ghasempour.r/

             پست الکترونیک: ghasempour.r@ut.ac.ir

 


               مسعود   رحمان

               عنوان پایان نامه: رشد نانوساختارهای پلیمر / اکسید تیتانیم به روش خودآرایی لایه به لایه با هدف ساخت الکترودهای سلول    فوتوالکتروشیمیایی       

             تاریخ دفاع: 20 بهمن 1389   

             محل اشتغال: محقق دانشگاه University of California, Davis  آمریکا

              وبگاه: http://ucdavis.academia.edu/masoudrahman 

              پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  

 


فارغ التحصیلان سال 1390


 

                عظیم بردی   بسیا 

                 عنوان پایان نامه: بررسی مودهای ارتعاشی ساختارهای پروتئینهای غشائی با استفاده از مدل شبکه کشسان

                  تاریخ دفاع: 2 شهریور 1390

                 محل اشتغال: محقق دانشگاه Umeå universitet سوئد

                  وبگاه: http://www.umu.se/sok/english/staff-directory/view-person?uid=azbe0004&guise=anst1

                 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


               الناز   تمجید

               عنوان پایان نامه: تأثیر اندازه ذرات بیوگلاس و شکل نانوساختارهای تیتانیا بر زیست فعالی سینتیک رشد بافت در داربست های سه بعدی پلی کاپرولاکتونی با ساختار حفرات کنترل شده تولیدی به روش چاپ سه بعدی     

             تاریخ دفاع: 15 تیر 1390

             محل اشتغال: استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

             وبگاه:   http://www.modares.ac.ir/Schools/bio/Academic_Staff/~tamjid   

            پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


 

              محمود   صمدپور

               عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه یابی سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه های آلی و نقاط کوانتوم ( بر پایه کادمیم) با استفاده از لایه های نانوساختار تیتانیوم اکسید     

             تاریخ دفاع: 6 آذر 1390   

            محل اشتغال: دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه خواجه نصیر

           پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


                علی   ضرابی

                عنوان پایان نامه: سنتز و ارزیابی فرا مولکولهای نانوساختار سایکلودکسترین / پلی گلیسرول با کاربرد دارورسانی کنترل شده                

                تاریخ دفاع: 9 آذر 1390   

               محل اشتغال: دانشیار دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه اصفهان             

               پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


                حمید   دلاوری

                عنوان پایان نامه: طراحی و سنتز نانو ذرات مغناطیسی Ni - Zn برای کاربرد در هایپرترمیا  

               تاریخ دفاع: 13 اسفند 1390

               محل اشتغال: استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

               وبگاه: http://www.modares.ac.ir/Schools/eng/academic-staff/~hamid.delavari/1          

               پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


  فارغ التحصیلان سال 1391


                  افسانه   شاه منصوری

                  عنوان پایان نامه: طراحی سیستم نانوفتونیکی بر مبنای پلاسمونهای سطحی به منظور شناسایی نمونه های بیولوژیک

                  تاریخ دفاع: 19 شهریور 1391

                  محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

                 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


                  اعظم   قلی زاده

                  عنوان پایان نامه: بررسی رفتار حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی بر پایه نانو لوله های کربنی عمودی     

                  تاریخ دفاع: 12 مهر 1391

                  محل اشتغال: محقق پسادکتری  Rutgers university

                 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


                 نفیسه شریفی

                  عنوان پایان نامه: ساخت ساختارهای پلاسمونیک و بررسی تأثیر پلاسمون سطحی آنها بر عملکرد سلولهای خورشیدی                   

                   تاریخ دفاع: 17 آبان 1391

                  محل اشتغال: استادیار پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان

                  وبگاه: http://sharifi.kashanu.ac.ir/faculty/fa

                   پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


 

              گلناز   صدوقی 

             عنوان پایان نامه: ساخت و بهینه سازی سلولهای خورشیدی رنگدانه ای جامد بر پایه فوتوالکترودهای نانوساختاری تیتانیوم دی اکسید و قلع دی اکسید     

                تاریخ دفاع: 28 آذر 1391

               محل اشتغال: استخدام شرکت مرک انگلیس

              پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


               آرزو   خسروی

               عنوان پایان نامه: سنتز و ارزیابی پایداری نانوذرات تک آنزیم به منظور استفاده در فرایندهای آنزیمی   

               تاریخ دفاع: 14 بهمن 1391   

               محل اشتغال: استادیار دانشگاه آزاد خمینی شهر اصفهان         

               پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


 

               ابوذر   سهرابی

               عنوان پایان نامه: رسوب الکتروشیمیایی پوششهای نانوکامپوزیتی Ni-SiC   

               تاریخ دفاع: 2 اسفند 1391  

              محل اشتغال: مدیرعامل شرکت راصد توسعه فن آوری های پیشرفته             

               پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


 

 

 


 فارغ التحصیلان سال 1392


               آرمان فتحی زاده

               عنوان پایان نامه: شبیه سازی دینامیک مولکولی درشت دانه ی نانو مکانیک DNA   

               تاریخ دفاع: 15 تیر 1392

               محل اشتغال: محقق پسادکتری University of Texas at Austinآمریکا

              پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


              مرصع   صمدی امین 

               عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه یابی نانو الیاف کامپوزیتی Zno با روش الکتروریسی

                                       به منظور کابرد فتوکاتالیزی    

               تاریخ دفاع: 17 تیر 1392

              محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

              پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


             محسن   صادقی

              عنوان پایان نامه: شبیه سازی رفتار فیزیکی آب در داخل نانو لوله های کربنی   

               تاریخ دفاع: 12 شهریور 1392 

               محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشگاه Freie Universitat Berlin آلمان

                 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


 


               علی   اسفندیار 

               عنوان پایان نامه: ساخت و بررسی خواص الکتریکی نانوساختارهای هیبریدی گرافین - MOx

                                      برای کاربرد حسگرهای گاز     

                تاریخ دفاع: 30 شهریور 1392

                محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشگاه منچستر انگلیس

              پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


             یاسر بهاری

               عنوان پایان نامه: رسوب الکترو شیمیایی نانو لوله های طلا در قالب های متخلخل   

               تاریخ دفاع: 31 شهریور 1392

              محل اشتغال: استادیار دانشگاه گیلان

              پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


             معصومه   عظمائیان

              عنوان پایان نامه: نانو کامپوزیت پلیمری یونی-فلزی، شبیه سازی چند مقیاسی ،

                                       ساخت و مشخصه یابی مکانیکی     

               تاریخ دفاع: 20 بهمن 1392 

               محل اشتغال:    Postdoctoral research associate at Chemistry department, University of Texas at Austin 

              پست الکترونیکاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


 فارغ التحصیلان سال 1393


 
 
 

عفت جوکار

عنوان پایان نامه: ساخت و مطالعه ابرخازن های مبتنی بر نانو کامپوزیت های گرافنی

محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشگاه تایوان 

حمیده احتسابی

عنوان پروژه: سنتز و کاربرد نانو مواد جهت ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

محل اشتغال: استادیار دانشگاه شهید بهشتی

  زهرا حسینی

عنوان پایان نامه: جابه جا کردن طیف نور فرودی با استفاده از فسفرها جهت بهبود علمکرد سلول های خورشیدی رنگدانه ای

محل اشتغال: استادیار دانشگاه شیراز

 سمیه فردین دوست

 عنوان پایان نامه: ساخت و مطالعه تشدیدگرهای الکترومکانیکی مبتنی بر نانوساختارها

محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشگاه شریف

رضا   شیدپور

عنوان پروژه: طراحی و ساخت نانوکاتالیست طلا با پایه جهت استفاده در واکنش اکسیداسیون هوازی

محل اشتغال: هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 فارغ التحصیلان سال 1394

 

 حکیمه زارع بیدکی

عنوان پروژه: ساخت دیودهای نورتاب ذرات کادمیم تلوراید بر پایه لایه های انتقال بار اکسید فلزی

محل اشتغال: استادیار دانشگاه یزد

زینب حجار

عنوان پروژه: ساخت و ارزیابی عملکرد نانو کاتالیست ها بر پایه نانو ساختارهای کربنی جهت فرایند سولفور زدایی هیدروژنی

محل اشتغال: محقق پسادکتری پژوهشکده صنعت نفت

ناهید   پیرهادی تواندشتی

عنوان پروژه: تهیه و بررسی پوششهای خود ترمیم کننده با استفاده از نانو مخازن پلیمری حاوی بازدارنده خوردگی

محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشگاه شریف

الهام   اسدیان

عنوان پروژه: سنتز نانونوارهای گرافنی و کاربرد آنها در طراحی و ساخت حسگرهای زیستی

محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشگاه شریف

ملیحه خیرآبادی

عنوان پروژه: سنتز و مطالعه خواص مکانیکی هیدروژل های آکریلیکی در هم فرو رفته نانو کامپوزیتی بر پایه خاک رس

محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشگاه شریف

 
 

 فارغ التحصیلان سال 1395

 

 

سید محسن دهنوی

عنوان پروژه: مطالعات تجربی اثر افزایش نانوذرات در جداسازی و تخلیص آلفا - آمیلاز با تکیه بر توزیع پذیری آن در سامانه های دو فازی -ابی حاوی پلیمر و نمکی

محل اشتغال: رئیس گروه تولید ، تجاری سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری

 امید باوی

عنوان پروژه: بررسی مکانیسم عملکرد نانوکانالهای یونی زیستی فعال شونده با تحریک مکانیکی    

محل اشتغال:استادیار دانشگاه شیراز                              

 

معصوم شبان

 

عنوان پروژه: سنتز نانو ساخنارهای هسته - پوسته حاوی کوپلیمرهای اصلاح شده با بلوک های آبگریز به عنوان هسته جهت ازدیاد برداشت نفت

محل اشتغال: دانشگاه Technische Universität Clausthal, Clausthal-Zellerfeld آلمان

 

 

 

یوسف تمثیلیان

عنوان پروژه: فرایند هوشمند ازدیاد برداشت نفت به کمک نانوذرات پلیمری حساس به دما

محل اشتغال: هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

ژوبین برون

عنوان پایان نامه: مدل سازی رفتار حسگری نانو ساختارهای سیستم دی اکسید قلع- منواکسید مس برای شناسایی گاز سولفید هیدروژن

 

الهه اسماعیلی

عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت زیست حسگر میکروفلوئیدیک به روش ثبت هدایت شده با DNA

محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشگاه تربیت مدرس

 

صدیقه رحیمی

عنوان پایان نامه: ساخت و بهینه سازی سلولهای خورشیدی بر پایه پروسکایت های هیبریدی آلی معدنی

محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشگاه شریف

 

خدیجه خدرلو

عنوان پایان نامه: عبور ناپذیری اکسیژن در فیلم های فعال / غیر فعال  نانو کامپوزیتی بر پایه پلی اتیلن

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

سمیه جعفری

عنوان پایان نامه: کاربرد روش ترکیبی MD-DPD برای تحلیل عملکرد حسگرهای نانو ساختار

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  

 مونا خفاجی

عنوان پایان نامه: مطالعه و بررسی تجربی تلفیق روش های هایپرترمیا و شیمی درمانی به منظور بهبود کارایی در درمان سرطان

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

لیلا شوشتری

عنوان پایان نامه: ساخت و بررسی سلولهای خورشیدی نانو ساختار بر پایه اکسید مس

 

 

متین محمودی فر

عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت زیست حسگرهای میکروفلوئیدکی بر پایه داربست های نانو لیفی اصلاح شده به منظور شناسایی زیست شناساگرها 

 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                            فارغ التحصیلان سال 1397
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

حسین مولوی

عنوان پایان نامه: تهیه و مشخصه یابی غشاهای کامپوزیتی برپایه چارچوب های فلزی - آلی / پلی یورتان به منظور جداسازی کربن دی اکسید از نیتروژن

 

 

 

مریم حقیقی

عنوان پایان نامه: بررسی لایه های نانوساختاری مختلف بافر و آند در عملکرد سلول های خورشیدی CZTS تهیه شده به روش PLD

 

 

سارا مشحون

عنوان پایان نامه: سلولهای خورشیدی پرینت شده Cu2ZnSnS4 با ساختار رولایه اتصال حجمی

 

 
 

 

آمنه ناصری

عنوان پروژه: طراحی و ساخت نانوالیاف هیبریدی بر پایه فتوکاتالیست ZnO با ساختار Z-Scheme در تجزیه آلاینده های آلی

   
 
 
 

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125