(تاریخ به روزرسانی:تاریخ به روز رسانی: 6 شهریور 1399)

تعداد کل فارغ التحصیلان پژوهشکده علوم و فناوری نانو در مقطع دکتری 45 نفر است که از این میان 19 نفر هیات علمی داخلی، 12 نفر پسادکتری داخلی و 11 نفر محقق خارج از کشور هستند. 

 

فارغ التحصیلان سال 1388


علی اکبر   آشکاران 

عنوان پایان نامه:
ساخت نانو ذرات به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع و مشخصه یابی آنها       

تاریخ دفاع:
31 شهریور 1388      

محل اشتغال:
استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه مازندران- پسادکتری هاروارد

پست الکترونیک:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وبگاه: http://umz.ac.ir/CV/staff_profiles/fa/311/Ali_Akbar_Ashkarran

 

 


  مرتضی   محمودی

  عنوان پایان نامه:
سنتز، شناسایی و اصلاح سطح نانو ذرات اکسید آهن با کاربرد زیستی

  تاریخ دفاع:
16 آبان 1388

  محل اشتغال:
استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، استادیار Harvard Medical School

                      Visiting Sch., Stanford School of Medicine

  وبگاه: www.biospion.com

                                                پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


 فارغ التحصیلان سال 1389حسین اصغری شیوایی

عنوان پایان نامه: مطالعه سینتیک تبلور در مواد مغناطیسی نرم نانو بلورین از نوع فایمنت      

تاریخ دفاع: 15  تیر 1389    

محل اشتغال: استادیار دانشگاه صنعتی شریف پردیس کیش 

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  

 


الهام قدیری

عنوان پایان نامه:
فیبرهای نانوساختار تیتانیوم دی اکسید فعال در ناحیه مرئی برای حذف آلاینده ها در صنعت نفت و سلولهای فتوولتایی رنگدانه ای / نیم رسانا

تاریخ دفاع:
16 تیر 1389

محل اشتغال:
 استادیار Wake Forest University
پست الکترونیک:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


  راحله محمدپور

 عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه یابی آرایه های منظم نانولوله ای اکسید تیتانیوم جهت استفاده در سلولهای خورشیدی

 تاریخ دفاع: 27 تیر 1389   

 محل اشتغال: دانشیار پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف

 وبگاه: http://sina.sharif.edu/~mohammadpour/

 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


 

  عباس منتظری هدش

  عنوان پایان نامه: بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیتهای پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی با استفاده از روشهای مدلسازی چند مقیاسی            

  تاریخ دفاع: 24 مرداد 1389   

  محل اشتغال: دانشیار دانشکده مواد دانشگاه خواجه نصیر طوسی محقق پژوهشگاه دانش های بنیادی

  وبگاه: http://wp.kntu.ac.ir/a_montazeri/                                              

  پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


            پژمان ساسانپور

            عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت سیستم نانوفوتونیکی تحریک میدان نزدیک جهت طیف سنجی نمونه های بیولوژیک          

            تاریخ دفاع: 16 شهریور 1389   

            محل اشتغال: دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی محقق پژوهشگاه دانش های بنیادی         

           وبگاه : http://www.ipm.ac.ir/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP1300091                                                     

            پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


             لادن   پهلوانی

              عنوان پایان نامه: بررسی خواص الاستیک وابسته به سایز اجسام فوق کوچک در معرض اینکلوژنها یا ناهمگنیهای نانومتری             

             تاریخ دفاع: 29 آذر 1389   

            محل اشتغال: پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه Ecole Nationale des Ponts et Chaussées فرانسه       

             پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


              رقیه   قاسم پور 

              عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه یابی لایه های حساس بر پایه نانوساختارهای هیبریدی CNT/WO3 و مطالعه خواص حسگر گاز هیدروژن توسط آنها

             تاریخ دفاع: 3 بهن 1389   

             محل اشتغال: استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

             وبگاه: https://rtis.ut.ac.ir/cv/ghasempour.r/

             پست الکترونیک: ghasempour.r@ut.ac.ir

 


               مسعود   رحمان

               عنوان پایان نامه: رشد نانوساختارهای پلیمر / اکسید تیتانیم به روش خودآرایی لایه به لایه با هدف ساخت الکترودهای سلول    فوتوالکتروشیمیایی       

             تاریخ دفاع: 20 بهمن 1389   

             محل اشتغال: محقق دانشگاه University of California, Davis  آمریکا

              وبگاه: http://ucdavis.academia.edu/masoudrahman 

              پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  

 


فارغ التحصیلان سال 1390


 

                عظیم بردی   بسیا 

                 عنوان پایان نامه: بررسی مودهای ارتعاشی ساختارهای پروتئینهای غشائی با استفاده از مدل شبکه کشسان

                  تاریخ دفاع: 2 شهریور 1390

                 محل اشتغال: محقق دانشگاه Umeå universitet سوئد

                  وبگاه: http://www.umu.se/sok/english/staff-directory/view-person?uid=azbe0004&guise=anst1

                 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


               الناز   تمجید

               عنوان پایان نامه: تأثیر اندازه ذرات بیوگلاس و شکل نانوساختارهای تیتانیا بر زیست فعالی سینتیک رشد بافت در داربست های سه بعدی پلی کاپرولاکتونی با ساختار حفرات کنترل شده تولیدی به روش چاپ سه بعدی     

             تاریخ دفاع: 15 تیر 1390

             محل اشتغال: استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

             وبگاه:   http://www.modares.ac.ir/Schools/bio/Academic_Staff/~tamjid   

            پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


 

              محمود   صمدپور

               عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه یابی سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه های آلی و نقاط کوانتوم ( بر پایه کادمیم) با استفاده از لایه های نانوساختار تیتانیوم اکسید     

             تاریخ دفاع: 6 آذر 1390   

            محل اشتغال: دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه خواجه نصیر

           پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


                علی   ضرابی

                عنوان پایان نامه: سنتز و ارزیابی فرا مولکولهای نانوساختار سایکلودکسترین / پلی گلیسرول با کاربرد دارورسانی کنترل شده                

                تاریخ دفاع: 9 آذر 1390   

               محل اشتغال: دانشیار دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه اصفهان             

               پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


                حمید   دلاوری

                عنوان پایان نامه: طراحی و سنتز نانو ذرات مغناطیسی Ni - Zn برای کاربرد در هایپرترمیا  

               تاریخ دفاع: 13 اسفند 1390

               محل اشتغال: استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

               وبگاه: http://www.modares.ac.ir/Schools/eng/academic-staff/~hamid.delavari/1          

               پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


  فارغ التحصیلان سال 1391


                  افسانه   شاه منصوری

                  عنوان پایان نامه: طراحی سیستم نانوفتونیکی بر مبنای پلاسمونهای سطحی به منظور شناسایی نمونه های بیولوژیک

                  تاریخ دفاع: 19 شهریور 1391

                  محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

                 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


                  اعظم   قلی زاده

                  عنوان پایان نامه: بررسی رفتار حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی بر پایه نانو لوله های کربنی عمودی     

                  تاریخ دفاع: 12 مهر 1391

                  محل اشتغال: محقق پسادکتری  Rutgers university

                 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


                 نفیسه شریفی

                  عنوان پایان نامه: ساخت ساختارهای پلاسمونیک و بررسی تأثیر پلاسمون سطحی آنها بر عملکرد سلولهای خورشیدی                   

                   تاریخ دفاع: 17 آبان 1391

                  محل اشتغال: استادیار پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان

                  وبگاه: http://sharifi.kashanu.ac.ir/faculty/fa

                   پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


 

              گلناز   صدوقی 

             عنوان پایان نامه: ساخت و بهینه سازی سلولهای خورشیدی رنگدانه ای جامد بر پایه فوتوالکترودهای نانوساختاری تیتانیوم دی اکسید و قلع دی اکسید     

                تاریخ دفاع: 28 آذر 1391

               محل اشتغال: استخدام شرکت مرک انگلیس

              پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


               آرزو   خسروی

               عنوان پایان نامه: سنتز و ارزیابی پایداری نانوذرات تک آنزیم به منظور استفاده در فرایندهای آنزیمی   

               تاریخ دفاع: 14 بهمن 1391   

               محل اشتغال: استادیار دانشگاه آزاد خمینی شهر اصفهان         

               پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


 

               ابوذر   سهرابی

               عنوان پایان نامه: رسوب الکتروشیمیایی پوششهای نانوکامپوزیتی Ni-SiC   

               تاریخ دفاع: 2 اسفند 1391  

              محل اشتغال: مدیرعامل شرکت راصد توسعه فن آوری های پیشرفته             

               پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


 

 

 


 فارغ التحصیلان سال 1392


               آرمان فتحی زاده

               عنوان پایان نامه: شبیه سازی دینامیک مولکولی درشت دانه ی نانو مکانیک DNA   

               تاریخ دفاع: 15 تیر 1392

               محل اشتغال: محقق پسادکتری University of Texas at Austin آمریکا

              پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


              مرصع   صمدی امین 

               عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه یابی نانو الیاف کامپوزیتی Zno با روش الکتروریسی  به منظور کابرد فتوکاتالیزی

               تاریخ دفاع: 17 تیر 1392

              محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

              پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


             محسن   صادقی

              عنوان پایان نامه: شبیه سازی رفتار فیزیکی آب در داخل نانو لوله های کربنی   

               تاریخ دفاع: 12 شهریور 1392 

               محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشگاه Freie Universitat Berlin آلمان

               پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


 


               علی   اسفندیار 

              عنوان پایان نامه: ساخت و بررسی خواص الکتریکی نانوساختارهای هیبریدی گرافین - MOx برای کاربرد حسگرهای گاز

              تاریخ دفاع: 30 شهریور 1392

              محل اشتغال: استادیار دانشگاه صنعتی شریف

              پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


              یاسر بهاری

              عنوان پایان نامه: رسوب الکترو شیمیایی نانو لوله های طلا در قالب های متخلخل   

               تاریخ دفاع: 31 شهریور 1392

              محل اشتغال: استادیار دانشگاه گیلان

              پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


             معصومه   عظمائیان

             عنوان پایان نامه: نانو کامپوزیت پلیمری یونی-فلزی، شبیه سازی چند مقیاسی، ساخت و مشخصه یابی مکانیکی

             تاریخ دفاع: 20 بهمن 1392 

              محل اشتغال: محقق پسادکتری دانشگاه Austin Texas آمریکا 

             پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


 فارغ التحصیلان سال 1393


 

 


   

         عفت جوکار

        عنوان پایان نامه: ساخت و مطالعه ابرخازن های مبتنی بر نانو کامپوزیت های گرافنی

        
تاریخ دفاع: 12 اسفند 1393

        
محل اشتغال:
محقق پسادکتری دانشگاه تایوان 

 

 

        حمیده احتسابی

        عنوان پایان نامه: سنتز و کاربرد نانو مواد جهت ازدیاد برداشت از مخازن نفتی


         
تاریخ دفاع: 14 دی 1393

         
محل اشتغال: استادیار
دانشگاه شهید بهشتی

 

        زهرا حسینی

        عنوان پایان نامه: جابه جا کردن طیف نور فرودی با استفاده از فسفرها جهت بهبود علمکرد سلول های خورشیدی رنگدانه ای


         
تاریخ دفاع: 8 شهریور 1393

         
محل اشتغال: 
استادیار دانشگاه شیراز

   

         سمیه فردین دوست

        عنوان پایان نامه: ساخت و مطالعه تشدیدگرهای الکترومکانیکی مبتنی بر نانوساختارها


         
تاریخ دفاع: 16 اسفند 1393

         
محل اشتغال:
محقق پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف

   

         رضا شیدپور

        عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت نانوکاتالیست طلا با پایه جهت استفاده در واکنش اکسیداسیون هوازی


         
تاریخ دفاع: 23 آذر 1393

         
محل اشتغال: 
استادیار دانشگاه شهید بهشتی


 فارغ التحصیلان سال 1394

 

        حکیمه زارع بیدکی

        عنوان پایان نامه: ساخت دیودهای نورتاب ذرات کادمیم تلوراید بر پایه لایه های انتقال بار اکسید فلزی


         
تاریخ دفاع: 16 خرداد 1394

         
محل اشتغال: 
استادیار دانشگاه یزد

         زینب حجار

        عنوان پایان نامه: ساخت و ارزیابی عملکرد نانو کاتالیست ها بر پایه نانو ساختارهای کربنی جهت فرایند سولفور زدایی هیدروژنی


         
تاریخ دفاع: 21 بهمن 1394

         
محل اشتغال: 
استادیار پژوهشگاه صنعت نفت

         ناهید پیرهادی تواندشتی

        عنوان پایان نامه: تهیه و بررسی پوششهای خود ترمیم کننده با استفاده از نانو مخازن پلیمری حاوی بازدارنده خوردگی


         
تاریخ دفاع: 8 شهریور 1394

         
محل اشتغال: 
استادیار دانشگاه علوم تحقیقات

   

         الهام اسدیان

        عنوان پایان نامه: سنتز نانونوارهای گرافنی و کاربرد آنها در طراحی و ساخت حسگرهای زیستی


         
تاریخ دفاع: 4 بهمن 1394

         
محل اشتغال:
محقق پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف

   

         ملیجه خیرآبادی

        عنوان پایان نامه: سنتز و مطالعه خواص مکانیکی هیدروژل های آکریلیکی در هم فرو رفته نانو کامپوزیتی بر پایه خاک رس


         
تاریخ دفاع: 30 شهریور 1394

         
محل اشتغال:
محقق پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف

 

         فاطمه بهروزنژاد

        عنوان پایان نامه:


         
تاریخ دفاع: 28 بهمن 1394

         
محل اشتغال: 
محقق پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف - شرکت شریف سولار

 
 

 فارغ التحصیلان سال 1395

 

         سید محسن دهنوی

        عنوان پایان نامه: مطالعات تجربی اثر افزایش نانوذرات در جداسازی و تخلیص آلفا - آمیلاز با تکیه بر توزیع پذیری آن در سامانه های دو فازی -ابی حاوی پلیمر و نمکی


         
تاریخ دفاع: 12 تیر 1395

         
محل اشتغال: 
رئیس گروه تولید ، تجاری سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری

         امید باوی

        عنوان پایان نامه: بررسی مکانیسم عملکرد نانوکانالهای یونی زیستی فعال شونده با تحریک مکانیکی


         
تاریخ دفاع: 3 مهر 1395

         
محل اشتغال:
استادیار دانشگاه شیراز

         معصوم شعبان

        عنوان پایان نامه: سنتز نانو ساخنارهای هسته - پوسته حاوی کوپلیمرهای اصلاح شده با بلوک های آبگریز به عنوان هسته جهت ازدیاد برداشت نفت


         
تاریخ دفاع: 24 شهریور 1395

         
محل اشتغال: 
دانشگاه Technische Universität Clausthal, Clausthal-Zellerfeld آلمان

   

         یوسف تمثیلیان

        عنوان پایان نامه: فرایند هوشمند ازدیاد برداشت نفت به کمک نانوذرات پلیمری حساس به دما


         
تاریخ دفاع: 14 شهریور 1395

         
محل اشتغال:
استادیار دانشگاه چمران اهواز

        ژوبین برون

        عنوان پایان نامه: مدل سازی رفتار حسگری نانو ساختارهای سیستم دی اکسید قلع- منواکسید مس برای شناسایی گاز سولفید هیدروژن


         
تاریخ دفاع: 28 دی 1395

         
محل اشتغال: 

        الهه اسماعیلی

        عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت زیست حسگر میکروفلوئیدیک به روش ثبت هدایت شده با DNA


         
تاریخ دفاع: 12 بهمن 1395

         
محل اشتغال: 
محقق پسادکتری دانشگاه تربیت مدرس

 

        رحیمه صدیقی

        عنوان پایان نامه: ساخت و بهینه سازی سلولهای خورشیدی بر پایه پروسکایت های هیبریدی آلی معدنی


         
تاریخ دفاع: 16 اسفند 1395

         
محل اشتغال: 
محقق پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف - شرکت شریف سولار

 
 
 

 فارغ التحصیلان سال 1396

 

        منی خفاجی

        عنوان پایان نامه: مطالعه و بررسی تجربی تلفیق روش های هایپرترمیا و شیمی درمانی به منظور بهبود کارایی در درمان سرطان


         
تاریخ دفاع: 3 مهر 1396

         
محل اشتغال: 
محقق پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف

          پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

        متین محمودی فر

        عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت زیست حسگرهای میکروفلوئیدکی بر پایه داربست های نانو لیفی اصلاح شده به منظور شناسایی زیست شناساگرها


         
تاریخ دفاع: 14 تیر 1396

         
محل اشتغال:
استادیار پژوهشگاه ژنتیک

        لیلا شوشتری

        عنوان پایان نامه: ساخت و بررسی سلولهای خورشیدی نانو ساختار بر پایه اکسید مس


         
تاریخ دفاع: 2 اسفند 1396

         
محل اشتغال: 
محقق پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف

 

 

خدیجه خدرلو

عنوان پایان نامه: عبور ناپذیری اکسیژن در فیلم های فعال / غیر فعال  نانو کامپوزیتی بر پایه پلی اتیلن

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

سمیه جعفری

عنوان پایان نامه: کاربرد روش ترکیبی MD-DPD برای تحلیل عملکرد حسگرهای نانو ساختار

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                            فارغ التحصیلان سال 1397
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        حسین مولوی

        عنوان پایان نامه: تهیه و مشخصه یابی غشاهای کامپوزیتی برپایه چارچوب های فلزی - آلی / پلی یورتان به منظور جداسازی کربن دی اکسید از نیتروژن


         
تاریخ دفاع:

         
محل اشتغال: 
محقق پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف

         مریم حقیقی

        عنوان پایان نامه: بررسی لایه های نانوساختاری مختلف بافر و آند در عملکرد سلول های خورشیدی CZTS تهیه شده به روش PLD


         
تاریخ دفاع:

         
محل اشتغال: 

        سارا مشحون

        عنوان پایان نامه: سلولهای خورشیدی پرینت شده Cu2ZnSnS4 با ساختار رولایه اتصال حجمی


         
تاریخ دفاع:

         
محل اشتغال: 

         آمنه ناصری

        عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت نانوالیاف هیبریدی بر پایه فتوکاتالیست ZnO با ساختار Z-Scheme در تجزیه آلاینده های آلی


         
تاریخ دفاع:

         
محل اشتغال: 
محقق پسادکتری دانشگاه صنعتی شریف

 

        مریم برزگر

        عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت حسگر گاز ترانزیستور اثر میدانی بر پایه نانو ورقه های مولیبدن سولفید


         
تاریخ دفاع:

         
محل اشتغال:

         امید علیزاده

        عنوان پایان نامه: ساخت و مشخصه یابی گرافن سه بعدی مغناطیسی به عنوان جاذب


         
تاریخ دفاع:

         
محل اشتغال:

        نوشین زندی

        عنوان پایان نامه: مهندسی داربست های نانولیفی ژلاتینی حاوی نانوذرات زیست تقلید شده پروتئوگیکان برای حفظ و رهایش کنترل شده فاکتور رشد


         
تاریخ دفاع:

         
محل اشتغال:

        بهاره محرابی متین

        عنوان پایان نامه: ساخت و بررسی خازن های الکتروشیمیایی انعطاف پذیر بر پایه نانوکامپوزیت های گرافن و پلیمرهای رسانا


         
تاریخ دفاع:

         
محل اشتغال:

        وحید ضرغامی

        عنوان پایان نامه: پوشش های الکتروفورتیکی نانوکامپوزیتی زیست فعال حاوی فاکتورهای رشد استخوانی و آنتی باکتریال با قابلیت رهایش کنترل شده بر روی کاشتنی های استخوانی


         
تاریخ دفاع:

         
محل اشتغال:

        محسن شریعتی

        عنوان پایان نامه: توسعه نانوبیوسنسور هیبریداسیون DNA بر پایه نانو لوله های طلا توسط قالب آلومینای متخلخل


         
تاریخ دفاع:

         
محل اشتغال:

 

        نسیم رفیعی

        عنوان پایان نامه: ساخت ترانزیستورهای گرافینی عامل دار شده برای کاربرد حسگری


         
تاریخ دفاع:

         
محل اشتغال: پسادکتری- دانشگاه شریف

   
   

        محدثه وفایی

        عنوان پایان نامه: طراحی سیستم مشخصه یابی الکتروفیزیولوژی سلولهای زیستی بر مبنای استفاده از الکترودهای نانوساختار


         
تاریخ دفاع:

         
محل اشتغال:

سید یحیی رهنما

        عنوان پایان نامه: اصلاح فیزیکی و شیمیایی سطح تیتانیوم توسط مواد نانوساختار و ارزیابی مشخصه های زیستی برای استفاده در کاشتنی های بافت استخوان


         
 تاریخ دفاع: 

          
محل اشتغال: