تاریخ به روزرسانی- 31 اردیبهشت 1396

ردیف

نام فارغ التحصیل

 

تاریخ دفاع

ایمیل

رساله ( ویرایش 30/1/96)

شغل

1

علی اکبر آشکاران

31/6/88

ashkarran@

mehr.sharif.edu

ساخت نانو ذرات به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع و مشخصه یابی آنها

 

هیات علمی مازندران

2

مرتضی محمودی

16/8/88

m_mahmoudi@

pastour.ac.ir

سنتز، شناسایی و اصلاح سطح نانو ذرات اکسید آهن با کاربرد زیستی

 

هیات علمی علوم پزشکی تهران

3

حسین اصغری شیوایی

15/4/89

Shivaee.ha@

Gmail.com

مطالعه سینتیک تبلور در مواد مغناطیسی نرم نانو بلورین از نوع فایمنت

 

 

4

الهام قدیری

16/4/89

el_ghadiri@

mehr.sharif.ir

فیبرهای نانوساختار تیتانیوم دی اکسید فعال در ناحیه مرئی برای حذف آلاینده ها در صنعت نفت و سلولهای فتوولتایی رنگدانه ای / نیم رسانا

 

محقق در  آمریکا

5

راحله محمدپور

24/4/89

Mohammadpour

.raheleh@gmail

.com

ساخت و مشخصه یابی آرایه های منظم نانولوله ای اکسید تیتانیوم جهت استفاده در سلولهای خورشیدی

 

هیات علمی صنعتی شریف

6

عباس منتظری هدش

24/5/89

abbas_montazeri

@yahoo.com

بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیتهای پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی با استفاده از روشهای مدلسازی چند مقیاسی

 

هیات علمی خواجه نصیر

7

پژمان ساسانپور

16/6/89

pesasanpour@

gmail.com

طراحی و ساخت سیستم نانوفوتونیکی تحریک میدان نزدیک جهت طیف سنجی نمونه های بیولوژیک

 

هیات علمی علوم پزشکی شهید بهشتی

8

لادن پهلوانی

24/4/89

ladanplvn@

yahoo.com

بررسی خواص الاستیک وابسته به سایز اجسام فوق کوچک در معرض اینکلوژنها یا ناهمگنیهای نانومتری

 

محقق در فرانسه

9

رقیه قاسم پور

3/11/89

Ghasempour86@

Gmail.com

ساخت و مشخصه یابی لایه های حساس بر پایه نانوساختارهای هیبریدی CNT/WO3 و مطالعه خواص حسگر گاز هیدروژن توسط آنها

 

هیات علمی دانشگاه تهران

10

مسعود رحمان

20/11/89

rahman@

mehr.sharif.edu

رشد نانوساختارهای پلیمر / اکسید تیتانیم به روش خودآرایی لایه به لایه با هدف ساخت الکترودهای سلول فوتوالکتروشیمیایی

 

محقق در آمریکا

11

الناز تمجید

15/4/90

e_tamjid@

mehr.sharif.edu

تأثیر اندازه ذرات بیوگلاس و شکل نانوساختارهای تیتانیا بر زیست فعالی و سینتیک رشد بافت در داربست های سه بعدی پلی کاپرولاکتونی با ساختار حفرات کنترل شده تولیدی به روش چاپ سه بعدی

 

هیات علمی تربیت مدرس

12

عظیم بردی بسیا

2/6/90

besya@

mehr.sharif.edu

بررسی مودهای ارتعاشی ساختارهای پروتئینهای غشائی با استفاده از مدل شبکه کشسان

 

محقق در سوئد

13

علی ضرابی

9/9/90

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سنتز و ارزیابی فرا مولکولهای نانوساختار سایکلودکسترین / پلی گلیسرول با کاربرد دارورسانی کنترل شده

 

هیات علمی اصفهان

14

محمود صمدپور

6/9/90

Samadpoormahmood

@yahoo.com

ساخت و مشخصه یابی سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه های آلی و نقاط کوانتومی ( بر پایه کادمیم) با استفاده از لایه های نانوساختار تیتانیوم اکسید

 

هیات علمی خواجه نصیر

15

حمید دلاوری

13/12/90

Hamid.delavari@

Gmail.com

طراحی و سنتز نانو ذرات مغناطیسی Ni - Zn برای کاربرد در هایپرترمیا

 

هیات علمی تربیت مدرس

16

افسانه شاه منصوری

19/6/91

ashahmansouri@

yahoo.com

طراحی سیستم نانوفتونیکی بر مبنای پلاسمونهای سطحی به منظور شناسایی نمونه های بیولوژیک

 

پسادکتری صنعتی شریف

17

اعظم قلی زاده

12/7/91

Azam.gholizadeh@

Gmail.com

بررسی رفتار حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی بر پایه نانو لوله های کربنی عمودی

 

محقق در آمریکا

18

نفیسه شریفی

17/8/91

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ساخت ساختارهای پلاسمونیک و بررسی تأثیر پلاسمون سطحی آنها بر عملکرد سلولهای خورشیدی

 

هیات علمی کاشان

19

گلناز صدوقی

28/9/91

golnaz_sadoughi@

yahoo.com

ساخت و بهینه سازی سلولهای خورشیدی رنگدانه ای جامد بر پایه فوتوالکترودهای نانوساختاری تیتانیوم دی اکسید و قلع دی اکسید

 

محقق در انگلیس

20

آرزو خسروی

14/11/91

Arezoo.khosravi@

Yahoo.com

سنتز و ارزیابی پایداری نانوذرات تک آنزیم به منظور استفاده در فرایندهای آنزیمی

 

هیات علمی آزاد نجف آباد

21

ابوذر سهرابی

2/12/91

sohananotech@

gmail.com

رسوب الکتروشیمیایی پوششهای نانوکامپوزیتی Ni-SiC

 

 

22

آرمان فتحی زاده

15/4/92

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شبیه سازی دینامیک مولکولی درشت دانه ی نانو مکانیک DNA

 

محقق در آمریکا

23

مرصع صمدی امین

17/4/92

Samadi882@gmail

com

ساخت و مشخصه یابی نانو الیاف کامپوزیتی Zno با روش الکتروریسی به منظور کابرد فتوکاتالیزی

 

پسا دکتری صنعتی شریف

24

محسن صادقی

12/6/92

mohsensadeghy@

gmail.com

شبیه سازی رفتار فیزیکی آب در داخل نانولوله های کربنی

 

محقق در آلمان

25

علی اسفندیار

30/6/92

Ali.ph.esfandiar@

Gmail.com

ساخت و بررسی خواص الکتریکی نانوساختارهای هیبریدی گرافین - MOx برای کاربرد حسگرهای گاز

 

محقق در انگلیس

26

یاسر بهاری

31/6/92

yaser_bahari@

mehr.sharif.edu

رسوب الکتروشیمیایی نانولوله های طلا در قالب های متخلخل

 

هیات علمی رشت

27

معصومه عظمائیان

25/11/92

m_ozmaian@yahoo

.com

نانو کامپوزیت پلیمری یونی - فلزی شبیه سازی چند مقیاسی، ساخت و مشخصه یابی مکانیکی

 

محقق آمریکا

28

زهرا حسینی

9/6/93

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جابجا کردن طیف نور فرودی با استفاده از فسفرها جهت بهبود عملکرد سلول خورشیدی رنگدانه ای بر پایه نانوساختارهای تیتانیوم دی اکسید

 

هیات علمی شیراز

29

رضا شیدپور

23/9/93

rezashidpoor@gmail.

com

 

هیات علمی شهید بهشتی

30

حمیده احتسابی

14/10/93

Hamideh.ehtasabi@

Gmail.com

سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات Tio2 در کاربرد ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

 

هیات علمی شهید بهشتی

31

عفت جوکار

12/12/93

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ساخت و مطالعه ابرخازنهای مبتنی بر نانوکامپوزیت های گرافنی

 

محقق در تایوان

32

سمیه فردین دوست

16/12/93

somayyefardin@

gmail.com

ساخت و مطالعه تشدیدگرهای الکتریکی و الکترومکانیکی بر پایه نانو ساختارها و بررسی خواص حسگری

 

پسادکتری صنعتی شریف

33

حکمیه زارع بیدکی

17/3/94

hakimeh_146@yahoo

.com

ساخت نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید به منظور کاربرد در دیودهای نورتاب

 

هیات علمی یزد

34

ناهید پیرهادی

8/6/94

nahidpirhady@yahoo

.com

تهیه و بررسی پوشش های خود ترمیم کننده با استفاده از نانو مخازن پلیمری حاوی بازدارنده خوردگی

 

 پسادکتری شریف

35

ملیحه خیرآبادی

30/6/94

Malihekheirabadi82@

Yahoo.com

سنتز و خواص مکانیکی و رئولوژیکی هیدروژل های درهم فرورفته تانو کامپوزیتی با استفاده از نانوساختارها

 

پسادکتری صنعتی شریف

36

الهام اسدیان

4/11/94

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سنتز نانوساختارهای هیبریدی گرافنی و کاربرد آنها در طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری های دارویی و زیستی

 

پسادکتری صنعتی شریف

37

زینب حجار

21/11/94

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ساخت و ارزیابی عملکرد کاتالیست ها بر پایه نانوساختارهای کربنی جهت فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی از محصولات نفتی پالایشگاه

 

پژوهشگاه صنعت نفت

38

فاطمه بهروز نژاد

28/11/94

behrouznejad@

gmail.com

سلولهای خورشیدی با ساختار مونولیت و جاذب رنگدانه یا پروسکایت

 

پسادکتری صنعتی شریف

39

سید محسن دهنوی

12/4/95

Mohsendehnavi2002

@yahoo.com

مطالعات تجربی اثر افزایش نانوذرات در جداسازی و تخلیص آلفاآمیلاز با تکیه بر توزیع پذیری آن در سامانه های دو فازی - آبی حاوی پلیمر و نمک

 

 

40

یوسف تمثیلیان

14/6/95

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ساخت نانو ذرات پلیمری حساس به دما جهت کاربرد در فرایند هوشمند ازدیاد برداشت نفت

 

هیات علمی سمنان

ردیف

نام فارغ التحصیل

 

تاریخ دفاع

ایمیل

رساله ( ویرایش 30/1/96)

شغل

41

معصوم شعبان

24/6/95

Masoomshaban66@

Gmail.com

تهیه نانوساختارهای کوپلیمری اصلاح شده با گروه های آبگریز به عنوان عامل افزایش دهنده ویسکوزیته برای ازدیاد برداشت نفت

 

محقق در آلمان

42

امید باوی

3/7/95

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بررسی مکانیسم عملکرد نانوکانال های یونی زیستی فعال شونده با تحریک مکانیکی

 

پسادکتری تهران

43

ژوبین برون

28/10/95

Zhoobin_boroon@

Yahoo.com

مدل سازی رفتار حسگری نانو ساختارهای سیستم دی اکسید قلع- منواکسید مس برای شناسایی گاز سولفید هیدروژن

 

44

الهه اسماعیلی

12/11/95

Esmaeili1364@

Yahoo.com

طراحی و ساخت زیست حسگر میکروفلوئیدیک به روش ثبت هدایت شده با DNA

پسادکتری تربیت مدرس

45

رحیمه صدیقی

16/12/95

rahimehsadighi@

yahoo.com

ساخت و بهینه سازی سلولهای خورشیدی بر پایه پروسکایت های هیبریدی آلی معدنی

 پسادکتری شریف