براساس سند تحول راهبردي علوم و فناوري كشور، نانوفناوري تنها حوزه اي است كه در ابعاد مختلف، به آن رويكردی استراتژيك شده است. با توجه به وضعيت فعلي مي توان به جايگاه مناسبي در سطح جهاني رسيد و از سويي ديگر پاسخگويي به نيازهاي كليدي جامعه دست يافتني است. با عنايت به اين امر و سابقه فعاليت در حوزه نانوساختارها در دانشگاه صنعتي شريف، از سال 1384 براساس آئين‌نامه قطبهـــــــاي علمي کشور، قطــــــب علمي نانــــــــــوساختارها در دانشگاه صنعتی شریف تأسيس گرديده و موفق به اخذ موافقت قطعي گرديد. اين قطب علمي با همسو نمودن اعضاء هيأت علمي دانشکده‌هاي مختلف علوم و مهندسي در دانشگاه، فضاي مناسبي را براي هم‌افزايي و تحقق حرکت علمي کشور در راستاي اهداف قطبهاي علمي فراهم نموده است. این قطب با پشتوانه پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه توانمندیهای موجود در سطح دانشگاه را همسو نموده و منجر به حرکت گروهی متخصصین گرایشهای مختلف گردیده است. 

 

 اهداف کلی قطب علمي مواد نانوساختار

الف) دستيابي به دانش نوین و توليد علم و اعتلاي موقعيت علمي کشور با گسترش مرزهاي دانش در حيطه مواد نانوساختارها

ب‌) تربيت متخصصين تراز اول مورد نياز کشور در حوزه مواد نانوساختارها (فرآوری و کاربرد) با ارائه آموزشهاي تخصصي با جهت دهي بر روي  نيازهاي اساسي کشور

ج) ايجاد محيط مناسب براي شکل‌گيري و انجام تحقيقات پويا و ميان‌رشته‌اي با ايجاد زيرساختهاي لازم جهت مديريت هدفمند تحقيقات

د‌) ارتباط علمي متقابل با مراکز علمي ملي و بين‌المللي فعال در زمينه نانوساختارها

ه‌) جذب پژوهشگران فعال در حوزه مواد نانوساختارها در داخل و خارج از کشور

و‌) ايجاد هسته‌های تخصصي مواد نانوساختارها با پتانسيل ارائه و اجرای طرحها و همچنین مشاوره در تصميم گيري‌هاي علمي- فني در سطح کشور

 

اهداف جزئي قطب علمي مواد نانوساختار

الف)  سنتز و بررسي مواد نانوساختار فلزي، اکسيدي و کامپوزیتی به صورت پوششها، مواد نانوکامپوزیت و مواد متخلخل با هدف كاربرد آنها از جمله كاربرد بيولوژيكي نانوذرات

ب‌)  كاربرد فناوري نانو در ساخت تجهیزات شامل حسگرهاي گاز، الكتروشيميايي و تجهيزات نانومترولوژی

ج‌)  به كارگيري مواد فوق الذکر در حوزه انرژي و محيط زيست با تمركز بر استفاده از آنها در سلولهاي خورشيدي و تصفيه هوا و آب

د‌)  مدل‌سازي رفتار نانوساختارها با استفاده از روشهاي نانومحاسباتي برايدرک و شناخت پدیده‌ها وتعميق اطلاعات در جهت كاربرد آنها

ه‌)  همكاري در راه اندازي و تكميل آزمايشگاههای استاندارد مرجع در کشور

و‌)  ایجاد و تعمیق همكاري بين المللي براي ارتقاء سطح فعاليتهای پژوهشی و فناوری و همچنین همكاري در برگزاري كنفرانسهاي معتبر بين المللي و کارگاههای آموزشی

ز‌)  همکاری در تربيت نيروي انساني متخصص در زمينه هاي فوق

 

 

                                            اعضای قطب علمی مواد نانوساختار:فرآوری و کاربرد                                          
                                                                                                                                                                           

دکتر اعظم ایرجی زاد

استاد دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

دكترغلام عباس پارسافر

استاد دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

دكتر نيما تقوي نيا

دانشیار دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

دكتر بيژن رشيديان

استاد دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف

دكتر عبدالرضا سيم‌چي

استاد دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف

دكتر سعيد شاهرخيان

استاد دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علیرضا عسگری

استاد پژوهشگاه دانش های بنیادی

دكتر محمد رضا كاظم پور مفرد

دانشیار دانشكده مهندسي پزشكي دانشگاه بركلي، امريكا

دكتر بابك كريمي

استاد دانشكده شيمي دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

دكتر محمد قرباني

استاد دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف

دكتر عليرضا مشفق

استاد دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

دكتر سيد محمد مهدوي

دانشیار دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

دكتر رضا نقدآبادي

استاد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

دكتر منوچهر وثوقي

استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف