کتاب "حذف کربن دی‌اکسید با نگرش جذبی و غشایی" توسط جناب آقایان دکتر حسین مولوی، دکتر اکبر شجاعی، دکتر سیدعباس موسوی در موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف چاپ و انتشار پیدا کرد. 

در کتاب حاضر که شامل 9 فصل است به بررسی پیشرفت های اخیر در زمینه حذف کربن دی اکسید به روش های جذبی و غشایی پرداخته شده است. در فصل اول آن مفاهیم اولیه و دلایل اهمیت توجه به محیط زیست بیان شده است. در فصل دوم فرایندهای جذبی و انواع مواد استفاده شده به این منظور بررسی شده است. به دلیل اهمیت چارچوب های فلز آلی در حذف کربن دی اکسید در فصل های سوم و چهارم به صورت مفصل به مفاهیم اولیۀ این مواد متخلخل و همچنین پیشرفت های اخیر در زمینۀ آنها پرداخته شده است. اگرچه فرایندهای غشایی در مقایسه با دیگر فرایندهای جداسازی از عمر کمتری برخوردار هستند، اما توانسته اند حجم قابل توجهی از تحقیقات و همچنین بازار جهانی را به خود اختصاص دهند، به همین دلیل در 5 فصل باقیمانده به صورت مفصل به توضیح مفاهیم اولیۀ غشاء و فرایندهای غشایی پرداخته می شود. از آنجا که خواص مواد در ابعاد نانو به نحو شگرفی تغییر می کند، نانوفناوری پنجره ای جدید به دنیای علم باز کرده است، که محصول آن امکان ساخت مواد و تجهیزاتی با کارایی بالاتر را ایجاد می کند. به همین دلیل در هر بخش سعی شده است تا پیشرفت های اخیر ناشی از استفاده از نانو مواد به منظور بهبود روش های جداسازی بیان شود. کتاب 356 صفحه دارد.

"ارسال از سایت دانشگاه"