به گزارش روابط عمومی، دکتر نیما تقوی نیا استاد دانشکده ی فیزیک، دکتر راحله محمدپور دانشیار پژوهشکده علوم و فناوری نانو و فیروزه عبادی دانشجوی دکترای پژوهشکده علوم و فناوری نانو از دانشگاه صنعتی شریف با همکاری محققین دانشگاه EPFL سوییس موفق به چاپ مقاله ای با عنوان "Origin of apparent light-enhanced and negative capacitance in perovskite solar cells "، " منشا، ایجاد خازن منفی و وابسته به نور در سلول های خورشیدی پروسکایتی"در مجله ی معتبر نیچر شدند.

بنا بر این گزارش؛ سلول های خورشیدی پروسکایتی به دلیل بازدهی بالا و قیمت ساخت پایین به عنوان یکی از مهمترین انواع سلول های خورشیدی نسل جدید مطرح هستند و در سال های اخیر تحقیقات وسیعی بر روی این نوع سلول خورشیدی در حال انجام است. یکی از اثرات غیرمعمول که در این نوع سلول خورشیدی دیده می شود وجود هیسترزیس در نمودارهای ولتاژ-جریان و نیز ظهور خازن منفی در نمودارهای امپدانس الکتروشیمی است که علت وجود آنها چند سالی است به عنوان یک معما بین محققان این حوزه مطرح بوده است. در مقاله اخیر که با همکاری پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف در پژوهشکده علوم و فناوری نانو و دانشکده فیزیک و پژوهشگران دانشگاه EPFL انجام شد، علت وجود این خازن ظاهری با توصیف وجود بارهای تجمع یافته یونی که در واقع کنترل کننده جریان هستند توضیح داده شد. این تحقیق در حقیقت ارتباط بین عملکرد فوتوولتائیک این نوع سلول ها را با هدایت یونی در مواد پروسکایتی توصیف می کند.
گفتنی است، انتشارات نیچر شامل خانواده ای وزین از مجلات در حوزه های محتلف علمی است که مجله ی Nature Communications با ضریب تاثیر 12/8 یکی که از معتبرترین مجلات این انتشارات می باشد.

از این مقاله با عنوان خبری "Mystery of negative capacitance in perovskite solar cells solved"، "معمای علت وجود خازن منفی در سلول های خورشیدی پروسکایتی حل شد" در سایت های خبری مختلف مانند ScienceDaily، worldpronews و نیز سایت خبری دانشگاه EPFL بعنوان همکاری دانشگاه شریف با دانشگاه EPFL ذکر شده است.

لینک دسترسی به مقاله: https://www.nature.com/articles/s41467-019-09079-z