اطلاعیه

 

ساعات فعالیت پژوهشکده علوم و فناوری نانو در ماه مبارک رمضان

 

 

ساعات فعالیت پژوهشکده علوم و فناوری نانو در ماه مبارک رمضان

از تاریخ 17/2/98 الی 13/3/98  از ساعت 8 صبح الی 15 بعدازظهر می باشد

در روز 8 خرداد از ساعت 10 الی 15

از تاریخ 17/2/98 الی 13/3/98  از ساعت 8 صبح الی 15 بعدازظهر می باشد

در روز 8 خرداد از ساعت 10 الی 15