پژوهشکده علوم و فناوری نانو
جلسه دفاع از رساله دکتری
ساخت و مشخصه یابی لایه های رسانای شفاف و انعطاف پذیر بر پایه نانوالیاف مس
دانشجو: سید محمد جواد نیکزاد الحسینی
اساتید راهنما: دکتر سید خطیب الاسلام صدرنژاد، دکتر سید محمد مهدوی
30 شهریور ماه 1399 ؛ ساعت 14 بعد از ظهر ، پژوهشکده علوم و فناوری نانو -به صورت مجازی

 

آگهی دفاع