دستاوردهای پژوهشکده علوم و فناوری نانو 


 •  ارائه دوره دکتری در علوم و فناوری نانو از سال 1384، پذیرش دانشجوی دکتری در دوازده دوره و فارغ التحصیلی  45 دانشجوی دکتري
 •  ايجاد دوره فرادکتري با حمايت دانشگاه صنعتي شريف و ستاد فناوري نانو رياست جمهوري و پذیرش محققان پسادکتری
 •  ایجاد هفت آزمایشگاه تحقیقاتی و استقرار  و راه اندازی تجهیزات جدید مرتبط با نانوفناوری در آنها
 •  چاپ بيش از 810 مقاله در مجلات معتبر بين المللي در حوزه نانوفناوری
 •  ایجاد قطب علمی نانوساختارها در سال 1384 و کسب موقعت قطعی در سال  1387 و كسب افتخار قطب برتر
 •  انجام بيش از 40 طرح نانوفناوري با حمايت ستاد ویژه فناوري نانو، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري، وزارت صنايع و معادن و ساير مراکز
 •  همکاري با مراکز و نهادهاي پژوهشی داخل و خارج از کشور و همچنین نهاد های تصميم ساز و برنامه ريز علوم و فناوري نانو در کشور
 •  برگزاري ششکنفرانس بين المللي نانوساختارها 
 •  نقش موثر در هماهنگی و هم افزایی فعالیت های نانو که منجر به کسب رتبه برتر مراکز تحقيقاتي فعال فناوري نانو در سطح کشور توسط دانشگاه صنعتی شریف شده است.
 •  ارائه بیش از 60 سمينار عمومي و تخصصي در زمينه های مختلف نانو و برگزاري بیش از 20 نشست تخصصي  هسته هاي نانوذرات و پودرها، لايه هاي نازک، نانومحاسباتي و مدلسازي و نانوالکترونيک و مکانيک طرح های وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 •  شرکت در نمايشگاه هاي علمي و بين المللي و ارائه نمونه های دستاورد های پژوهشی به صنایع کشور و ارائه خدمات آزمايشگاهي و مشاوره به اساتيد، متخصصان و دانشجويان
 •  کسب رتبه و گرانت در ميان 10 محقق برتر نانو کشور توسط همکاران  مختلف پژوهشکده.

تاریخ به روزرسانی:1396/02/31