برگزاری ششمین دوره سمپوزیوم نوروساینس شریف

ششمین دوره سمپوزیوم نوروساینس شریف در تاریخ 17 الی 18 اسفند ماه برگزار می گردد

ششمین دوره سمپوزیوم نوروساینس شریف در تاریخ 18-17 اسفند 1402 در دانشگاه صنعتی شریف با مشارکت دانشکده مهندسی برق، گروه علوم شناختی پژوهشکده همگرا، پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی IPM برگزار خواهد شد. جناب آقای دکتر رضا ابراهیم پور مدیر گروه علوم شناختی  پژوهشکده همگرا که به عنوان دبیر علمی این سمپوزیوم می باشند اشاره داشتند در این رویداد بالغ بر 300 شرکت کننده بصورت ( حضوری و مجازی) و 9 سخنران ممتاز بین المللی و همچنین 10 ارائه دانشجویی خواهیم داشت.

لینک

http://sns.ee.sharif.ir/sns2024/

لینک 

http://sns.ee.sharif.ir/sns2024/