جشن روز استاد

برگزاری جشن روز استاد با حضور اساتید، دانشجویان و کارمندان در پژوهشکده همگرا

مطابق سنت همه ساله روز دوشنبه17 اردیبهشت پس از سمینار هفتگی جهت بزرگداشت مقام اساتید جشنی  با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان در محوطه بیرونی  پژوهشکده جامع علوم و فناوری های همگرا برگزار گردید. سرکار خانم دکتر ایرجی زاد ضمن تشکر از فعالیت های علمی و پژوهشی کلیه اعضاء خانواده  آرزوی گسترش و تداوم موثر را نمودند.