جلسه دفاع از رساله دکتری

روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1403 جلسه دفاع از رساله دکتری سرکار خانم شادی رهنما برگزار خواهد شد

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از رساله دکتری سرکار خانم شادی رهنما با عنوان " خود ساختارپذیری نانو قفسهای پروتئینی در داخل وزیکلهای غشایی" تحت راهنمایی آقایان دکتر اجتهادی و دکتر وثوقی در روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1403 ساعت 16 در سالن آمفی تئاتر دانشکده فیزیک برگزار خواهد شد 

چکیده

دانلود فایل