سمینار هفتگی

سمینار هفتگی روز دوشنبه 10 اردیبهشت با ارائه گزارش پیشرفت سرکار خانم هاله خوش نظر

سمینار هفتگی روز دوشنبه 10 اردیبهشت با ارائه گزارش پیشرفت خانم هاله خوش نظر با موضوع " مدل‌سازی چند مقیاسی تغییر شکل هیدروژل حساس به رطوبت حاوی نانوالیاف سلولزی" راس ساعت 13:30 به صورت حضوری در سالن کنفرانس مرکز نانو پژوهشکده برگزار خواهد شد.

چکیده 

 

دانلود فایل