سمینار هفتگی

برگزاری سمینار هفتگی با ارائه عمومی خانم خاکسار و آقای محمدی در روز دوشنبه 11 تیر در سالن کنفرانس

سمینار هفتگی روز  دوشنبه ۱۱ تیر با ارائه سمینار عمومی  خانم خاکسار و آقای محمدی به ترتیب با موضوعات  " کاربرد کوانتوم در حسگری و تصویربرداری" و" پزشکی بازساختی و مهندسی بافت " راس ساعت 13:30 به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

چکیده این ارائه ها به پیوست تقدیم می گردد.

 

دانلود فایل