فراخوان پسادکتری پژوهشکده جامع علوم و فناوری‌های همگرا

در راستای اهداف پژوهشی و فناوری پژوهشکده، درنظر است تعدادی پژوهشگر پسادکتری پذیرفته شود.

در راستای اهداف پژوهشی و فناوری پژوهشکده جامع علوم و فناوری‌های همگرا، درنظر است تعدادی پژوهشگر پسادکتری پذیرفته شود. متقاضیان واجد شرایط (دارا بودن مدرک دکتری در حوزه‌های مرتبط و شرایط حضور تمام وقت) تا تاریخ 15 آذرماه 1401 درخواست خود را همراه با یک نسخه از رزومه، خلاصه‌ای از طرح و یا زمینه مورد علاقه پژوهشی در محورهای اشاره شده به ایمیل icst@sharif.edu یا دفتر پژوهشکده (تلفن: 02166164123) ارسال نمایند.

اطلاعات بیشتر