کارگاه اخذ و تحلیل داده های چشمی

برگزاری کارگاه حضوری اخذ و تحلیل داده های چشمی در تاریخ 6 و 7 مرداد ماه در پژوهشکده همگرا


 

پژوهشکده جامع علوم و فناوری های همگرا دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:

کارگاه حضوری اخذ و تحلیلی داده های چشمی (Eye Tracking) 

مبتنی بر مقالات و کتب معتبر در حوزه ردیابی چشم 

مدرسین کارگاه: آقای دکتر رضا ابراهیم پور، استاد گروه علوم شناختی، پژوهشکده جامع علوم و فناوری های همگرا دانشگاه صنعتی شریف 

خانم دکتر معصومه گل محمدیان، پژوهشگر پسادکتری، پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM) 

تاریخ برگزاری: 6 و 7 مرداد ماه 1403

مدت دوره: 16 ساعت

مکان: دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده جامع علوم و فناوری های همگرا

ظرفیت ثبت نام در کارگاه محدود است.

لینک ثبت نام:

https://forms.gle/7EWu1P8CTmJy6iqq7

ایمیل جهت کسب اطلاعات بیشتر:

humanneurolab.re@gmail.com